Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Sivrisinek İlaçlama

Sivrisinek İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Sivrisinek, Sivrisinek ilaçlama

Culicidae familyasından dişileri kan emerek yavrularını besleyen, halk sağlığını, bulaştırdıkları birçok hastalık nedeniyle tehdit eden vektör türüdür. Anofel, culex ve aedes olmak üzere üç ana gruba ayrılır ve birçok türleri vardır. Anofeller sıtma hastalığını yaymada rol oynar.Anopheles türü sivrisinekler, sıtmanın biyolojik vektörüdür. Enfeksiyon konakçıdan alınan gametositler çeşitli gelişim evrelerinden sonra insanları enfekte eden sporozoit hâline dönüşür ve kan emme sırasında diğer bir insana bulaştırır….

İnsanlarda dört tip sıtma enfeksiyonu vardır ve bunların etkenleri dört plasmodium türüdür. Bunlar; plasmodium vivax, plasmodium malariae, plasmodium ovale ve plasmodium falciparumdur. Bunlardan plasmodium ovale diğerlerine göre daha nadirdir.

Sivrisineklerin Morfolojik Özellikleri:

Sivrisineğin vücudu baş, göğüs ve karın olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. Boyları 3-8 mm kadardır. Başının iki yanında antenleri vardır. Baş yuvarlaktır ve boyunla göğse bağlanmıştır. Bir çift bileşik göz vardır. Ağız yapısı sokucu emici tarzdadır. Dişileri kan emer, erkek cinsleri bitki öz suları ile beslenir. Erkeğin antenleri çok tüylü olması özelliği ile dişilerden ayrılır. Göğüslerdeki pul ve kılların rengi ve dizilişi türler arasında farklılık gösterir. Üç çift bacağa sahiptir. Kanatları göğüs kısmında ince ve şeffaftır..

Sivrisinekler karınlarında, onlara kendi ağırlıklarından fazla kan emme şansı tanıyacak biçimde esnek bir deriye sahiptir. Böylece şişerler ama patlamazlar. Kan emerek beslenen “sivrisinek” çok mükemmel bir pompalama mekanizması kullanır. Başının içi, tümüyle kaslarla kaplı boşluklar şeklinde dizayn edilmiştir. Buradaki kaslar kasılıp gevşediklerinde sineğin borusunun iki ucu arasında 1–2 atmosferlik basınç farkı oluşur ve kan saniyede 5 metrelik bir hızla yükselmeye başlar.

Bu yüksek akış hızına rağmen sivrisineğin ne borusunda ne de başka herhangi bir dokusunda tahribat ve çatlama olmaz. Çünkü kanın geçiş yaptığı tüm dokular kanın bu hızı ve basıncına dayanabilecek yapıdadır. Sivrisinekler vücutlarının altı katı kan emer. Bu, 15 dakikada 300 mikro litre kan demektir. Bu bir insanın aynı süre içinde 200 kilo su içmesine denktir. Tüm kan emiciler gibi ne zaman kan emmeyi durduracaklarını söyleyen, sinir sistemine bağlı gerginlik algılayıcılarına sahiptir

Sivrisineklerin yaşamak için şekere, proteine ihtiyaçları vardır. Bunu da bitki ve meyve sularından elde ederler. Kana ise yalnız dişi sivrisinekler muhtaçtır çünkü dişiler yumurta üretir ve bunun için kana ihtiyaç duyar

Sivrisineklerin Evrim ve Üremesi:

Sivrisineklerin Özellikleri:

 • Dişi sivrisinek her defasında 200-300 yumurta bırakabilir…
 • Kan emen sadece dişi sivrisinektir.
 • Dolunay çıktığı zaman sivrisineğin ısırma işlemi 500 kat fazladır…
 • Sivrisinek saniyede 500 defa kanat çırpar.
 • Sivrisinek yaşamı boyunca 250km yol kat edebilir.
 • Sivrisinek yumurtaları kurumuş şekilde 5 sene yaşayabilir
 • Uzak mesafelerden bile insanların kokusunu alan sivrisineklerin algıları çok kuvvetlidir
 • Kan emerek beslendiğinden, çeşitli virüslerin bulaşmasına direkt olarak yol açan bu canlılardan kurtulmak için sivrisinek ilaçlama yaptırmak gereklidir
 • Erkek sivrisinekler ise meyve ve sebzelerin öz suları ile beslenme sağlarlar. Dişilerin çoğalmaları ve üremeyebilmeleri için mutlaka kan emmeye ihtiyaçları vardı.
 • Sivrisinek, kan emerek beslenme sağlayan kanatlı bir sinek türüdür. Aslında bilinenin aksine sivrisineklerin dişi olanları insanları ısırı.
Sivrisineklerle Mücadele / İlaçlama Yöntemleri:

Sivrisinekle mücadelede başarı elde edebilmek için entegre mücadele yöntemi, yani kültürel, mekanik, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemlerinin tamamı belirli bir plan ve disiplin içinde uygulanması şarttır. Mücadele yöntemleri aşağıda verilmiştir

Sivrisineklerle Kültürel Mücadele:

Bu mücadele şekli sivrisinek mücadelesinde birinci adımı oluşturmaktadır. Okullar, camiler, askeri kuruluşlar ve medya aracılığı ile sivrisineklerin biyolojisi, tehlikeleri ve mücadele yöntemleri hakkında halkın ve ilaçlamada çalışan personelin bilgilendirilmesidir. Şunu unutmamak gerekir ki hiçbir mücadele halk desteği olmadan başarıya ulaşamaz.

Sivrisineklerle Mekanik (Fiziksel) Mücadele:

Bu mücadelenin amacı, sivrisinek jitlerinin ve ergin habitadların ıslahı ve ortadan kaldırılmasıdır. Mekanik mücadele kapsamında, su birikintilerinin ortadan kaldırılması, bataklıkların ıslahı ve kurutulması, dere göl ve havuz kenarındaki otların temizlenmesi, su depolarının üstlerinin kapatılması, sulama kanallarının üstlerinin kapatılması ve durgun su oluşumunun önlenmesi, drenaj kanalları, su kuyuları, fosseptikler, havuzlarda ıslah çalışmaları, evlerde ve depolarda tel kafes, perde, cibinlik gibi önlemlerin alınması, vücudun açık kalan bölgelerine uzaklaştırıcı kremlerin sürülmesi vb. uygulamalar yer alır

Sivrisineklerle Biyolojik Mücadele:

Sivrisineklerin larva ve ergin dönemlerinde birçok doğal düşmanları vardır. Bunlar;

Larva döneminde : Plecoptera (taş sinekleri), odonata (su bakterileri), balıklar (gambusia türü) etkilidir

Ergin döneminde : Kuş, kurbağa, kertenkele vb.

Sivrisineklerle Kimyasal Mücadele / İlaçlama:

İnsektisitlerin kullanımı ile yapılan kimyasal mücadele / ilaçlama yöntemi 4 şekilde uygulanmaktadır.

Kapalı Alan Kalıcı Uygulaması

Bu uygulamada, ilaçlama yapılan yerde uzun süre kalarak etki gösteren insektisitler boş (içinde insan ve hayvan olmayan) kapalı alanlara püskürtülür. Bu tür insektisit uygulaması daha çok sıtma taşınmasının önlenmesi amacıyla uygulanır. Sivrisineklerin üreme alanlarına etkisi yoktur. Kalıcı insektisit uygulaması, hem ortamdaki sivrisinekleri öldürerek hem de ölmeyenlerin ömürlerini kısaltarak etkili olur.

Hedef alan : Sivrisinek ilaçlaması yapılırken insanlar ve evcil hayvanlar bulunmamak kaydıyla kapalı alanlardaki tüm duvarlar, tavanlar, oturma ve yatak odaları, hayvan barınakları hedef alanlardır. İlaçlama yapılırken çamur vb. malzemeyle kaplı gözenekli duvarlar, yağlı boyalar ve alkali temizleme ürünleri gibi faktörlerin kalıcı etkiyi azaltabileceği unutulmamalıdır.

Uygulama yöntemi : Sivrisinek ilaçlamasında sıklıkla elle kullanılan basınçlı püskürtme cihazları kullanılır. Genelde suda dağılabilir toz ve emülsiyon konsantre fomülasyonlu insektisitler tercih edilmelidir.

Uygulama sıklığı : Sivrisinek ilaçlama periyodu, insektisitin kalıcı etki süresine, uygulama dozuna, uygulama yüzeyinin özelliğine, sivrisineğin biyolojik aktivitesine, sıtma taşınma mevsimine ve iklim koşullarına göre değişir. Kalıcı insektisit uygulaması, sıtma taşınma mevsiminde hemen önce yapılmalıdır. Fakat yüzeylerin yıkanması, badana yapılması, islenmesi vb. durumlarda uygulama tekrarlanabilir.

Önlemler : Sivrisinek ilaçlaması yapan işçilerin, halkın ve evcil hayvanların uygulama sırasında kaza sonucu veya ilaçlara uzun süre temas etmeleri ile oluşabilecek zehirlenmelere karşı gerekli tedbirler mutlaka alınmalıdır

Açık Alan İnsektisit Uygulaması:

Çok pahalı ve etkinliği az olması sebebiyle nadiren başvurulması gereken bir yoldur

Hedef alan :Ekzofilik sivrisinekler hedefleniyorsa bulunmaları muhtemel açık alanlara ilaçlama yapılır. Endofilik sivrisinekler hedefleniyorsa açık ve kapalı alan ilaçlamaları birlikte uygulanmalıdır

Uygulama yöntemi : Sivrisinek ilaçlaması yapılırken soğuk sistem (ULV, ultra low volume) ve sıcak sisleme (termal fog) cihazları kullanılır. Mümkünse ilaçlama sivrisineklerin uçma saatleri olan sabahın erken saatleri ve akşamın ilk saatlerinde yapılmalıdır. Genelde motorlu taşıtlara monte edilmiş cihazlar kullanılır. Bilinen lokal bir alanda uygulama yapılacaksa el tipi cihazlar da kullanılabilir.

Uygulama sıklığı : Kalıcılık söz konusu olmadığından sıtma salgılarında günlük uygulama tavsiye edilir. Sıtma naklinin yüksek olduğu dönemlerde ise açık ve kapalı alan ilaçlamaları 1 hafta arayla tekrarlanması daha çok uygulanmaktadır

Önlemler :İlaçlama çalışanlarının solunum ve deri yoluyla insektisitlere maruz kalmamaları ve diğer insanlar ve evcil hayvanların insektisitlerle doğrudan temas etmemeleri için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Larva Mücadelesi Uygulaması:

Sıtma kontrol programlarında, larva mücadelesi çok önemli bir yer tutar. Kapalı alanlarda kalıcı insektisit uygulamasıyla sıtma naklinin önlenemediği, larva üreme alanlarının iyi bilindiği bölgelerde oldukça etkili bir yöntemdir. İyi bir mekanik mücadele ve çevre düzenlemesi ile larva mücadelesine gerek bile kalmayacakken bugün için mekanik mücadele pahalı ve güç bir yöntem olduğundan larva mücadelesi sıklıkla kullanılan ve başarılı sonuçlar alınan bir yöntem durumundadır.

Hedef alan : Sivrisinek ilaçlaması yapılırken, öncelikle taşıyıcı sivrisineklerin üreme yerleri belirlenmeli ve üreme yerinin tipi, uygulama yapılabilirliği ve kâr zarar hesabı göz önünde bulundurularak uygulama yapılacak hedef alanlar seçilmelidir

Uygulama yöntemi : Sivrisinek ilaçlamasında genelde sıvı ilaçlarla kapalı alan ilaçlamasında kullanılan elle kullanılan püskürtücüler kullanılır. Bazı uygulama alanları için özel cihazlarla veya doğrudan elle uygulanan granül formülasyonlar daha uygundur.

Uygulama sıklığı : Genellikle kimyasal larvasitlerin uygulama peryodu 10-14 gün arasındadır. Bu süre durgun, temiz sularda ve dozun arttırılmasıyla uzatılabilir. Böcek gelişim düzenleyicileri için ortalama ayda bir, bakteriyel insektisitler içinse haftada bir ilaçlama yapılır.

Önlemler : Sivrisinek ilaçlaması yapılırken daima önerilen dozlar kullanılmalı, uygulanan suların insanlar, evcil ve vahşi hayvanlar tarafından kullanılabileceği ve çevreye verebilecek zararlar asla unutulmamalıdır.

Sivrisinek Sokması:
 • Sivrisinek yumurtlama sistemi ile çoğalırlar. Yumurtalarını sulak ve nemli alanlarda saklar. Bataklık, lağım suları ve kirli su birikintilerinin olduğu alanlarda çok sık görülen sivrisinekler, çiftleşmelerini havada uçarken gerçekleştirirler.
 • Sivrisinek sokması, sivrisineğin vücuttan kan emip uzaklaştıktan sonra fark edilir. Bunun nedeni sivrisineklerin ağızlarında ürettikleri özel sıvıyı deri üzerine bırakmaları ve bu sayede deriyi uyuşturmalarıdır.
 • Sivrisinek ilaçlama hizmeti yasal ve profesyonel çalışan ilaçlama şirketlerinden alınmalıdır.
 • İnsanları ısırarak kan emen sivrisineklerin sokması aslında birçok hastalığa neden olabilmektedir. Sivrisineklerden insanlara bulaşan en önemli hastalıklardan birisi sıtma hastalığıdır.
 • Sivrisinek sokması, sivrisineğin vücuttan kan emip uzaklaştıktan sonra fark edilir.Bunun nedeni sivrisineklerin ağızlarında ürettikleri özel sıvıyı deri üzerine bırakmaları ve bu sayede deriyi uyuşturmalarıdır
 • Sivrisinek sokması şu şekilde gerçekleşir. Ağızlarında bulunan kesici organı ile deriyi kesen sivrisinek, kamış şeklindeki hortumunu deriden içeri sokar ve kanı yukarı çeker. Sivrisinek ısırması sonucu deride şiddetli kaşıntı hissedilir ve deri üzerinde kabarmalar ve kızarıklıklar oluşur.
Ev İçi Kişisel Mücadelesi:

Bu kapsamda evlerde ve diğer kapalı alanlarda kullanılan ilaçlı cibinliklerden, sivrisinek kangallarından, ısıyla buharlaşan mat ve likitlerden, aerosollerden ve tuzak yemlerden kullanılmaktadır.

Sivrisinek Hakkında Sık Sorulan Sorular

  1. Sivrisinekler Kime Saldırır?

Sivrisinekler en çok karbondioksit çıkaran hamilelere ve ürik asidi fazla olan kişilere saldırıyor. Ayrıca cilt bakım ve kozmetik ürünü kullananlar da sivri sineklerin iştahını kabartıyor.Florida Üniversitesi’nden Jerry Butler ve Karen McKenzie’nin yaptığı araştırma, sivri sinek saldıracağı insan konusunda seçici davrandığını ortaya koyuyor…

Araştırmaya göre, sivrisinek tarafından ısırılmada genetik özelliklerin rolü % 85. Ayrıca vücut kimyasındaki bazı elementler de sivri sinekleri çekiyor. Derileri üzerinde yüksek miktarda steroid veya kolestrol olanlar sivri sinekleri cezbediyor. Kozmetik de Çekiyor Cilt bakım ve kozmetik ürünü kullananlar da sivrisineklerin iştahını kabartıyor. Bilim adamlarının vardığı bir diğer sonuç ise kalp, tansiyon ve yüksek kolesterol ilacı kullananların sivri sineklerin ilgi alanına girdiği şeklinde…

Candemir İaçlama Şirketi olarak sizin için gerekli olan en kısa zamanda, acilen ve etkili İlaçlama için sizlere bir telefon kadar yakınız.

Sivrisinek Böceğinden kurtulma yollarıyla ilgili öneri,tavsiyeler veya uzman teknisyenlerimiz tarafından ücretsiz ön inceleme yapılması için

Haşere Kontrol ve ilaçlama Hizmetleri  Türkiye’yi arayın

Acil Haşere Böcek Hattı 7/24

Gsm : Zir.Müh 0545.227 33 32
Tel : 0242.227 33 32  Fax : 0242.227 58 32
Email : candemirgroup@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin